Sociaal-Cultureel

Sociaal-Cultureel
Stichting Jeugdwerk Harkstede – Jeugdhonk Locomotion Schout Poelmanweg 4, 9617 BK Harkstede – tel 050-4041862
Vereniging Dorpsbelangen – tel 050-4042586 

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en Vrouwen van Nu – afd. Harkstede/Scharmer,
tel 050-4042711
Ouderen activiteiten:  sociëteit – tel  050-4042217
gymnastiek – tel 050-4041359
volksdansen – 050-4041359
Shantykoor De Raaitvinken – tel 050-4041901