Zorg en Welzijn

Gezondheidszorg
Beauty&Zonne Studio Geralda – Hoofdweg 74A – 9617 AJ Harkstede – tel. 06 50592554 – Beauty&Zonne Studio Geralda
EHBO vereniging Harkstede/Scharmer – tel 050-4042772
Fysiotherapie: FysioFit Harkstede,
gezondheidscentrum Schout Poelmanweg 2 – tel 050-4042537
Huisartsenpraktijk E.J. Smelink – Hoofdweg 72 – Scharmer – tel 4041215
Pedicure, Mw J. v.d. Sluis-de Groot – Jonker Egbert Clantsingel 52 – Harkstede – tel 050-4042154
Mw. L. Wilzing-HovingDonkerslaan 24 – tel 050-4041684
ROODVOETVERZORGING Harkstede – Jonker Egbert Clantsingel 43 – 9617 ET Harkstede tel 050-4040828
internetadres: www.roodvoetverzorging.nl
Tandartspraktijk Harkstede – Huize Tilburg 1 – 9617 DC Harkstede tel 050-4040999
www.tandartspraktijkharkstede.nl
Tandarts, Mw T.C. Laarman – 
gezondheidscentrum Schout Poelmanweg 2 – tel 050-4042309
Traumaverwerking en psychotherapie, B.M. Kremer en H. van Elburg – Hamweg 17 tel 050-4042029
Begrafenis- en crematievereniging Harkstede-Scharmer – tel 050-4041763 

Kerkelijk
Gereformeerd synodaal – tel 050-4041452 – internetadres: www.pknharkstede.nl
Nederlands Hervormd – tel 050-5493126 –
internetadres: www.pknharkstede.nl
Gereformeerd vrijgemaakt – tel 050-4041464

Kinderopvang
Sportieve buitenschoolse opvang SKSG – clubgebouw vvHarkstede, sportpark Hamstede, Hamweg 49b. T. 050-3137727 – I. www.sksg.nl  
Buitenschoolse opvang en Kinderdagverblijf Skippy – Dorpshuisweg 36 – tel 050-4040592 –
internetadres: www.skpw.nl

In het kader van de invoering van de Wet Kinderopvang is een register ingesteld voor centra voor kinderopvang.
De instelling van een dergelijk register is een wettelijke taak van de gemeente.
internetadres: www.slochteren.nl

Onderwijs Openbare basisschool de Driespan, Dorpshuisweg 36 – tel 050-4041675 School met de Bijbel Eben Haezer, Dorpshuisweg 36A – tel 050-4041338 Leerpraktijk Jongleer, Hoofdweg 186 – Harkstede – tel 050-4042095 of 0623045369 – www.jongleer.nl Helpt je nieuwe leeringangen en werkwijzen te zoeken waardoor leren weer leuker en makkelijker wordt.

Verzorgd wonen
Woonzorgcomplex DE APPELHOF telefoon 0598-421685 – internetadres: http://www.fivelland.nl